Не помагам на хора, които не го заслужават

Не помагам на хора, които не го заслужават

Не помагам на хора, които не го заслужават Не помагам на хора, които по никакъв начин не го заслужават. Животът – това е сложна комбинация от добро и зло. Нищо не е абсолютно добро или абсолютно лошо. Идеята да се помага на хората, не е непременно лоша. Нито по...